Existentiële therapie

Existentiële therapie houdt zich niet zozeer met het verleden van de cliënt bezig. De nadruk ligt veel meer op de keuzes die nu en in de toekomst gemaakt moeten worden. Er kan weliswaar gereflecteerd worden op hoe er in het verleden antwoord op bepaalde levensvragen werd gegeven, maar de aandacht gaat vervolgens vooral naar het zoeken van een nieuw en toenemend bewustzijn en naar nieuwe mogelijkheden om te handelen.

Vier werelden

De existentiële benadering probeert zomin mogelijk restrictieve modelen die mensen categoriseren en labelen te gebruiken. Veeleer is het zo dat ze werkt met algemeen menselijke ervaringen. Er is dan ook geen existentiële persoonlijkheidstheorie die de mensheid opdeelt in verschillende types of mensen reduceert tot een verzameling onderdelen. In laats daarvan is er een beschrijving van de verschillende niveau’s van ervaring en bestaan waarmee ieder mens wordt geconfronteerd.

Er kunnen vier basale dimensies van het menselijk bestaan onderscheiden worden: de fysieke, de sociale, de psychologische en de spirituele. Op elk van deze dimensie verkennen mensen de wereld en kiezen ze een houding tegenover hun persoonlijke ervaring en gewaarwording daarin. Deze houding tegenover de wereld bepaald hun realiteit. De vier dimensies werken tegelijk op de persoon in en vormen een complexe kracht die vormgeeft aan het bestaan. Op elke dimensie beweegt een persoon tussen aan de ene kant de aspiraties en de andere kant de angsten die het met zich mee brengt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *