Doel van existentiële therapie

Het doel van existentiële therapie is het reflecteren op en het verhelderen en begrijpen van het leven. Moeilijkheden in het leven worden gebruikt om de mogelijkheden en de grenzen van het leven te onderzoeken. De existentiële benadering gaat niet uit van ziekte of misstanden, maar van het gegeven dat er op meerdere manieren invulling aan het leven gegeven kan worden.

De inzet van existentiële therapie is dus niet zo zeer het veranderen van het gedrag van mensen, maar op het helpen bij het richting zoeken in het leven door inzicht te krijgen. Dit is een proces van reflectie op iemands instelling, doelstellingen en op de algemene levenshouding. Het doel is dus meer het helpen van mensen bij het ontwikkelen en vervolmaken van de persoonlijke manier waarop de uitdagingen van het leven tegemoet getreden worden.

De existentiële benadering gaat er vanuit dat moeilijkheden, onzekerheid en pijn bij het menselijk bestaan horen. Dat ieder mens zelf een houding moet zoeken tegenover de ‘ultimate concerns’. Echter hoe deze moeilijkheden worden gedragen, hangt sterk van de persoon af. Levenservaring kan een belangrijke rol spelen. Vanuit existentieel gezichtspunt wordt hier dan ook met recht gesproken van levenskunst.

Wie hebben het meest baat bij existentiële therapie?

Over het algemeen hebben mensen die hun probleem zien als een uitdaging die bij het leven hoort (in plaats van als een symptoom van een psychopathologie) en mensen die zich aangetrokken voelen tot zelfinzicht en zelfonderzoek het meest baat bij existentiële therapie. De benadering is aantrekkelijk voor mensen die geïnteresseerd zijn in het zoeken naar zin en betekenis en in diep persoonlijk filosofisch onderzoek. Existentiële therapie past goed bij diegene die hun eigen levensinstelling willen verhelderen en/of zich geconfronteerd zien met ingrijpende veranderingen in hun leven.

Depressiviteit

Mensen met een langdurige vorm van depressiviteit zijn uitermate gebaat bij existentiële therapie. Ook mensen die zich niet echt gelukkig voelen of het idee hebben ‘onder een deken te leven’ kunnen baat hebben bij existentiële therapie. Soms hebben deze mensen ook het idee dat ze toch nog niet echt tot hun recht komen in het leven.

Overgevoeligheid

Een andere categorie mensen die baat heeft bij existentiele therapie zijn de mensen die juist overgevoelig zijn voor allerlij dingen: geluid, andere mensen, of sferen en die daardoor afhaken en zich isoleren of die het gevoel hebben te worden ‘geleefd’ door hun omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *